Zajímavosti a památky

Setkání císařů

Kostel

sv. Jan Nepomucký

sv. Florián

Památník padlým

Studánka

Socha v Borečkách

Setkání dvou císařů

Po bitvě u Slakvova se sešli ve středu 4. prosince 1805 představitelé válčících stran: Napoleon I. Bonaparte s rakouským Františkem I. Bylo to v čase, kdy v tomto prostoru nestál Janův Dvůr. V okolí se nacházel pouze Spálený mlýn. V území, kde se schůzka konala, bylo údajně pět lip a velký dřevěný červený kříž. Monarhcové prý měli původně jednat ve mlýně. Pro těstnost světnice, byl pro Napoleona postaven pod lípou vojenský stan. Císařové ale údajně jednali pod širým nebem. Ruský car Alexandr I. na mírová jednání nepřistoupil. Ruskofrancouzská válka pokračovala v letech 1805 až 1812. Velitel ruských vojsk maršál Michail Kutuzov nakonec Napoleonovu armádu porazi v bitvě u Borodina na Berezině. V květnu 1900 byla jako trvalá připomínka schůzky instalována v průčelí Janova Dvora deska ze švédského syenitu. V roce 2002 byla u vchodu do areálu instalována informační tabule. Obsahuje mapy okolí Janova Dvora, kde Napoleon s Františkem I. uzavřeli příměří a plán bojiště mezi Brnem a Slavkovem. Na sklonku roku 2003 a začátku 2004, prošlo místo úpravami. V centru byl umístěn obelisk, kolem pak vysazeny čtyři lípy, vzrostlý strom této dřeviny stojí u vchodu do areálu.

Kostel

Uhřický kostel je krásnou, historicky velmi cennou sakrální stavbou, nejstarší v regionu. Ačkoliv Cyrilometodějská tradice-dosud historickými prameny nedoložená-mluví o uhřickém kostele o nějaké to století dříve, publikované archivní prameny se zmiňují o kostele sv. Jana Křtitele vUhřicích až v roce 1351. Interiér i exteriér kostela má podobu goticko renesanční stavby. Styl lidového baroka se projevil na oltáři a na kůru. Stavba je řazena do l. poloviny l4.století. V l5.století byla ke kostelu přistavena nižší kamenná věž se střílnami, které měly asi obrannou funkci. V l7.století došlo ke zvýšení věže a to cihlovou stavbou. V této podobě beze změny je do dnešní doby. Asi uprostřed kostelní lodi je pohřben majitel uhřického panství Kryštof Jager r. l6O5, jak říká náhrobní deska umístěná ve stěně u kazatelny. Ke kostelu se váže pověst, že zde kázávali sv. Cyril a Metoděj, prý stojíc na velkém kameni, který byl později vložen do kazatelny. Kámen odtud zmizel neznámo kam při některé pozdější stavební úpravě. Cyrilometodějská tradice je ve vesnici silně vžitá, dosud však nebyla žádnými historickými prameny doložena a tak zůstáváme u hezkých pověstí.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Sochu svatého Jana Nepomuckého, lze označit za kvalitní rokokovou skulpturu. Byla pravděpodobně zhotovena ve třetí čtvrtině 18. století, v umělecké dílně O. Schweigla. Stojí na návsi v Uhřicích, naproti domu číslo 99. Byla posazena na hranolový sokl. Představuje stojící postavu světce v kanovnickém úboru se štolou. Socha byla vyrobena z kamene. Stála u transformátoru. Později byla přemístěna na vedlejší parcelu a nasměrována o 90°, směrem k silnici. Měla původně barevné nátěry. Stáří lze odhadnout zhruba na 250 let.

Sv. Florián

Na pískovcové základně je hranolový pískovcový sokl. Na soklu na čtvercové podnoži stojí polychromovaná socha světce v životnívelikosti. Světec oděn v šat římského vojáka s pláštěm sepnutým na pravém rameni a splývajícím za tělem. Světec stojí v mírném kontrapostu s mírně nakročenou levou nohou. Pravá ruka podél těla, mírně pokrčena, prsty svírají džber s "vylévající" se vodou. Vedle pravé nohy stojí hořící dům. Levice svírá dřevěný praporec, jehož konec je připevněn k podnoži. Socha je umístěna v mohutném zděném výklenku s naznačeným sloupovím. Výklenek ukončený střechou, která je pokryta plechem. Ve vrcholu kříž. Základ výklenku vyzděn z kamenů.

Památník padlým (I. a II. světová válka)

Na mohutné betonové základně je pískovcový pomník složený z více částí. V levé části na podstavci stojí socha čsl. legionáře v polní uniformě bez pokrývky hlavy Levá ruka je mírně pokrčená, ve zdvižené pravé ruce drží čsl. prapor. Prapor splývá volně za tělem. Hlavu má obrácenu směrem dolů ke klečící ženě, která se modlí před křížem s hlavou Krista. Kříž upevněn na antikizujícím sloupu, který obepíná trnová koruna. Pod postavami v plastickém rámu reliéf rozkvetlého stromu s vysekaným nápisem: "My věříme, že nám se jitro vrátí. Jar. Vrchlický Památce drahým věnují rodáci". Vpravo, pod sloupem s křížem, vsazena deska z leštěné žuly obdélníkového tvaru se jmény 28 padlých. Před pomníkem žulová leštěná deska na pískovcové základně s vysekaným znakem SSSR a nápisem: "Na paměť ruským hrdinům, kteří padli za osvobození naší vlasti v boji proti Němcům. 21. 4. 1945 u Uhřic Věnují branci 1917-1923."

Studánka na Romenově

Studánka na travném svahu kopce Romenova bývala od nepaměti ze tří stran chráněná jednoduchým přístřeškem z kamene, cihel a dřeva, shora zarostlým travnatým drnem. Čtvrtá strana bývala volná, lehce přípustná každému, kdo se chtěl napít. Ani hrnek nepotřeboval, stačilo pokleknout a sklonit hlavu, vždyť vody bývalo až po okraj, a dobré vody, vyhlášené po celém okolí. Později byla studánka uzavřená a voda se svedla samospádem až na úpatí kopce, ukončena kohoutkem, chráněným kamenným přístřeškem. I po tomto zásahu to byla dlouho kojenecká voda. Teprve v současné době ukázaly rozbory vody nápadné snížení kvality. Studánka je snadno přístupná od silnice po zpevněném chodníku. Ke studánce na Romenově se váže tato pověst: V čase své misijní cesty na Brno se sv. Cyril aMetoděj zastavili, učili a kázali také v Uhřicích. U studánky odpočívali a dobrou vodou se osvěžovali. Mezi lidem se pak tradovala víra, že ji také posvětili.

Socha v borečkách

Zmenšeninu jedné ze soch, objevených Thorem Heyerdahlem na Velikonočních ostrovech, stojí v Zadních borkách. Skulptura se v lesíku, mezi posledním stavením a kulturním domem, objevila o prázdninách. Najednou, zničeho nic stála na vyvýšenině, obrácená čelem k obci. Vzbuzuje pozornost; vysoká přes dva metry, majestátně vzhlíží na cestu, lidi i vozidla pod ní. Zdálky budí dojem, že je vytesána z kamene. Thor Heyerdahl se narodil v roce 1914 v Norsku. Je považován za významného cestovatele a etnografa. Např. v roce 1947 přeplaval na voru z Jižní Ameriky přes Tichý oceán na Tahiti. Dokázal tak, že Polynézie byla osídlena z Jižní Ameriky. Na začátku 70. let uplynulého století se na rákosovém člunu vydal na plavbu Atlantikem. Dojmy popsal v knize Výpravy RA. Kromě jiných vydal úspěšné publikace - Ve znamení Kon- Tiky a Aku-aku

Aktuální informace

prodej ovoce a zeleniny

Vitamínka Uherský Brod bude 2.5.2017 prodávat od 14:50 hod brambory z Vysočiny, cibuli, jablka, česnek, žampiony, hlívu ústřičnou, olejové svíčky a med.

27.04.2017

ordinační hodiny gynekologická ordinace Ždánice

Dne 5.5.2017 opět bude ordinovat gynekologická ordinace ve Ždánicích, ordinační hodiny jsou: pondělí a pátek od 7:30 do 12:00 hod.

27.04.2017

odjezd na zájezd

ČZS Uhřice oznamuje účastníkům zájezdu do Valtic, že odjezd autobusu bude 28.4.2017 ve 14:15 hod od hospody a z dolní autobusové zastávky.

26.04.2017

Úřední tabule - nový dokument!

informace ohledně placení daně z nemovitostí

26.04.2017

Úřední tabule - nový dokument!

veřejnávyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu-daň z nemovitostí

26.04.2017